فرمان یکم

ناراحت شدن یک اتفاق طبیعی است. می افتد و خب باید بیفتد اصلا. ناراحت ماندن اما یک انتخاب است. یک انتخاب بی خود و وقت گیر. و من از هر چیزی که وقتم را به هرز ببرد بی حد و اندازه بیزارم.